Integrera med alla kundens sociala medier

Se vilka inlägg som får störst genomslag och leder till mest aktivitet bland dina kunders besökare. Följ utvecklingen för gillamarkeringar, klick, delningar och kommentarer så att du alltid har koll på företagets närvaro i sociala medier. Med Agency360 och integration med Facebook, LinkedIn, Instagram m.fl. får du en överskådlig sammanställning.

TRY IT FREE

”I framtiden kommer kampen om kunderna i långt högre grad att utspela sig i de sociala medierna. Därför är det viktigt att hela tiden kunna hålla koll på hur företaget lyckas engagera i dessa kanaler.”

KOM IGÅNG GRATIS