Ger data till marknaden

Vår historia:

Agency360 grundades 2016 av de tre internetentreprenörerna Mogens Vilsen, Henrik Kristiansen och Morten Vilsen. 

Marknaden dominerades av ett stort antal programvarulösningar till marknadsföringsbyråer som inte satte användarvänlighet i första rummet, och många byråer tyckte att de var krångliga och inte speciellt användbara för deras verksamhet. Med utgångspunkt från detta grundades Agency360 med en vision om att göra vardagen enklare och spara tid för marknadsföringsbyråer över hela världen. 

  • Morten Vilsen Founder

  • Henrik Kristiansen Founder

  • Mogens Vilsen Founder

Mission

Många marknadsföringsbyråer lägger fortfarande oproportionerligt mycket tid på att rapportera resultat till sina kunder. Tid som kan användas mer effektivt på att göra resultaten ännu bättre. Agency360:s mission är att göra rapportering snabbare och enklare för marknadsföringsbyråer och leverera marknadsföringsdata till verksamheter över hela världen med hjälp av lättförståeliga och intuitiva dashboards.

Tidslinje:

2016

Agency360 grundas med kontor i härliga Köpenhamn.

2017

Agency360 lanseras på spanska, svenska, norska och holländska.

2018

Dra och släpp-dashboard lanseras.

2020

Startade utvecklingsavdelning i Indien.

2022

Lansering av en helt ny design och nytt gränssnitt.

Prova Agency360 gratis i 14 dagar

Save time and efforts by gathering your reporting in one place with the market's most intuitive and affordable platform.